Анекдот Ком КГ - Жалпы Эрежелер

Каттоону улантуудан мурун, сайттын эрежеси менен таанышып чыгыңыз.


Форумдун эрежелери бардык бөлүмдөрдүн колдонуучуларына таандык болуп эсептелет. Көпчүлүккө таандык этика нормаларын бузуу эрежеде көрсөтүлбөсө да, форум эрежелерин бузуу менен барабар. Өзүнчө форумдардын эрежелери жалпы эрежеге кошумча болуп саналат. Эрежелерди билбестен бузуу жоопкерчиликтен бошотпойт.

«http://anekdot.com.kg») форумуна катталуу менен, сиз төмөнкү эрежелер менен макулдугуңузду бересиз. Эгер алар менен макул болбосоңуз, анда «Анекдот Ком КГ» форумун чектөөлөр менен конок катарында колдонсоңуз болот. Биз бул эрежени каалаган убакта өзгөртүү жана толуктоо укугубузду сактап калабыз жана бул жөнүндө сизге кабарлоого аракет кылабыз. Эрежелер жаңыртылгандан/түзөтүүдөн кийин «Анекдот Ком КГ» форумун колдонууда, жаңыртылган/түзөтүлгөн эрежелер менен сиздин макулдугуңузду билдирет.


Сиз кемсинткен, коркуткан, жалаа жапкан билдирүүлөрдү, порнографиялык билдирүүлөрдү, улуттук айырмачылыктарды чагылдырган чакырыктарды жана сиз жашаган мамлекеттин мыйзамдарын бузган башка билдирүүлөрдү, сиздин мамлекеттин мыйзамдарын бузбоого макулдугуңузду билдиресиз. Мындай билдирүүлөрдү жарыялоо аракеттери форумдан токтоосуз четтетилгендигиңизге жиберилиши мүмкүн, эгерде биз муну зарыл деп эсептесек, провайдериңизге билдирилет. Бардык билдирүүлөрдүн IP даректери ушундай саясатты жүргүзүү үчүн сакталган. «Анекдот Ком КГ» форумдарынын администраторлору каалаган убакта каалаган теманы өчүрүүгө, түзөтүүгө, жылдырууга же жабууга укуктуу дегенге макулсуз. Колдонуучу катары сизге киргизилген маалыматтардын маалымат базасында сакталышына макулсуз. Бул маалымат сиздин уруксатыңызсыз үчүнчү жактарга берилбесе дагы, «Анекдот Ком КГ» форумдун администрациясы, уруксатсыз кирүүгө алып келген хакерлердин аракеттери үчүн жооп бере албайт.