Издөө

Сурам


Жыйынтыгында болушу керек сөздөрдү аныктоо үчүн +, ал эми жыйынтыкта болбошу керек сөздөр үчүн - белгилерин колдонсоңуз болот. Тизмеден каалаган сөздү издөө үчүн сөздөрдү | белгиси менен бөлсөңүз болот. Жарым-жартылай дал келүү үчүн үлгү катары * колдонуңуз.

Үлгү * катары колдонуңуз.

Сурам жөндөөлөрү


Издөө жүргүзүлө турган форумду же форумдарды тандаңыз. Эгерде сиз төмөндөгү ылайыктуу (тиешелүү) жөндөөнү өчүрбөсөңүз, ички-форумдардан издөө автоматтык түрдө жүргүзүлөт.

 
билдирүү белгилери